Fair trade versus Fair Flowers Fair Plants

Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma nejrozšířenějšími certifikáty? A proč je tak důležité jejich "nálepky" hledat nejen na květinách, ale třeba i kávě, ovoci a zelenině?

 

Nejdříve si povíme co mají FT a FFP společného. Oba tyto certifikáty jsou potvrzením pro spotřebitele, že nakupuje výrobky či produkty vypěstované nebo vyrobené s ohledem na přírodu a pracovní podmínky zaměstnanců. V obou případech se jedná o uznávané zemědělské certifikáty a existuje řada zemí, kde jiné, než férové produkty na pulty obchodů nesmí.

Jak je to v ČR s Fair trade květinami jsme si už nastínili.

Fair trade je druh obchodu

A týká se nejen květin, ale také ovoce, zeleniny, kávy a dalších. Lidé ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dostávají spravedlivou mzdu za svou práci. Za své produkty pak dostanou spravedlivou výkupní cenu, která pokryje náklady na produkci a důstojný život celé rodiny.

Děti tak mají šanci chodit do školy a vzdělávat se. Za tímto účelem vznikla certifikovaná fairtradová družstva. Těm náleží tzv. prémie, které mohou využít na vzdělávání, ale také na vybudování zdravotnického zařízení, zdokonalení výrobních procesů nebo postavení studny s pitnou vodou.

Nejlepší na tom všem je, že během rozhodování o tom, jak naložit s prémiemi panuje demokracie. Všichni mají právo přispět svým názorem, jak s prémiemi naložit. Zatímco pro nás je pracovní smlouva samozřejmostí, v těchto zemích je to spíše vzácnost.

Proto je součástí fair trade obchodu dodržování pracovních práv - řádně sepsaná smlouva, únosná pracovní doba, bezpečné pracovní podmínky a garance alespoň minimální mzdy.

Dětská práce je zakázána a velmi přísně postihována. Podmínkou fair trade spolupráce je pěstování s ohledem na životní prostředí. Chemikálie nelze použít jako prevenci, ale pouze v případě, kdy jsou jejich plodiny vážně ohroženy škůdci nebo nemocemi.

Fair Flowers Fair Plants je kodex chování

Tzn. pěstování květin odpovědným přístupem k přírodě. Mezi požadavky pro splnění podmínek patří otázky životního prostředí, hygieny, bezpečnosti a podmínek pro personál. Patří sem např. zajištění bezpečného a zdravotně nezávadného pracoviště, minimální nebo žádné používání pesticidů nebo třeba zalévání pouze dešťovou vodou a vytápění skleníků zemním plynem.

ferove-pestovani.jpeg (49 KB)

Bohužel, kvůli nízké poptávce nebyli pěstitelé dostatečně motivovaní k tomu, aby se tohoto "programu" účastnili. Květinový sortiment s označením FFP byl velmi nízký a proto bude rok 2017 posledním rokem, kdy je možné květiny s tímto označením najít a nakoupit. FFP tak existovala jen pouhých jedenáct let.

Neznamená to však, že by pěstitelé upustili i od udržitelného rozvoje a začali květiny opět stříkat pesticidy. V udržitelném rozvoji a v ekologicky šetrné produkci budou pokračovat nadále. Přeci jen na to existují zákony a výhody takového pěstování si pěstitelé dobře uvědomují.