Květiny z farem s označením Fairtrade

Zajímá vás z jaké farmy vaše květiny pochází a zda jsou při pěstování dodržovány etické podmínky pro zaměstnance a pracovní postupy respektující ochranu životního prostředí?

Na Florea.cz máte 95% produkce od certifikovaných Fair Trade pěstitelů

Florea.cz jako jedna z předních českých květinových společností, upřednostňuje trvale udržitelné zemědělství tím, že dováží 95 % svých produktů z holandských květinových burz, které mají produkty pocházející z farem certifikovaných Fair Trade. Tato iniciativa nejen prokazuje závazek firmy k životnímu prostředí, ale také podporuje spravedlivé obchodní praktiky v zemích výroby.

Co je Fair trade pěstování květin?

Fair Trade je globální hnutí, které se zaměřuje na podporu spravedlivých obchodních podmínek a etických postupů, především v rozvojových zemích. Zemědělci a pracovníci v těchto zemích jsou často vystaveni nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám. Fair Trade pomáhá zajišťovat, že jsou spravedlivě odměněni za svou práci a že jejich pěstování je šetrné k životnímu prostředí.

Florea.cz je také hrdá na svůj závazek ke kvalitě a udržitelnosti při dovozu květin přímo z Afriky. Společnost dováží produkty z Rwandy, Etiopie, Keňi a dalších zemí výhradně od Fair Trade pěstitelů.

 

Certifikáty enviromentálního programu pěstování květin MPS

Dále se firma zaměřuje na zajištění, že její dodavatelé jsou držiteli certifikátů MPS-A, MPS-B a MPS-C. Tyto certifikáty vydává organizace MPS (Milieu Programma Sierteelt), která se sídlem v Holandsku a je mezinárodně uznávaná za svou práci na podporu udržitelného pěstování květin.

Certifikát MPS-A je nejvyšší standard udržitelnosti, který je možné získat. Zahrnuje kritéria týkající se používání pesticidů, spotřeby energie a vody a recyklace odpadu. MPS-B je mírně nižší standard, který stále klade důraz na ekologické postupy, ale má méně přísné požadavky. Certifikát MPS-C je základní úroveň, která vyžaduje splnění určitých minimálních požadavků na udržitelnost.

Florea chce čistou přírodu a spravedlivější svět

 

Díky svému závazku k udržitelnosti a spravedlnosti, Florea.cz nejenže přináší Čechům krásné květiny, ale také přispívá k lepšímu a spravedlivějšímu světu. Firma si uvědomuje, že každý květinový produkt, který nabízí, má za sebou příběh - příběh pěstitele, jeho práce a jeho péče o životní prostředí.

Tato iniciativa Florea.cz také přináší hodnotu zákazníkům, kteří chtějí kupovat produkty, které jsou nejen krásné a kvalitní, ale také v souladu s jejich vlastními hodnotami ohledně udržitelnosti a spravedlnosti.

Navíc, výběr certifikovaných Fair Trade květin z holandských burz a z Afriky má také pozitivní dopad na místní komunity v těchto regionech. Je to příležitost podpořit zemědělce, kteří se rozhodli pro práci v souladu s normami Fair Trade, což znamená lepší mzdy, pracovní podmínky a dodržování environmentálních standardů.

V budoucnu Florea.cz plánuje pokračovat ve svém závazku k podpoře udržitelných a spravedlivých obchodních praktik. Cílem je pokračovat v rozšiřování nabídky květin od certifikovaných Fair Trade pěstitelů a zároveň informovat a vzdělávat zákazníky o významu a hodnotě tohoto přístupu. To vše v souladu s firmou, jejíž srdce bije pro krásu květin a pro spravedlivější svět.

Naši největší pěstitelé Fair trade růží:

Zuurbier & Co Bilashaka Flowers

Holla roses

Porini - premium flowers

a mnoho dalších, kompletní seznam najdete zde:

https://www.fairtrade.org.uk/farmers-and-workers/flowers/