Cookies

Jsme společnost Florea Holland s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ 027 77 606, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 223416.

Naše kontaktní údaje jsou:
E-mail: obchod@florea.cz
Tel. č.: 723 350 000

Provozujeme webové stránky na www.florea.cz. Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies u nás používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.

Analytické, bezpečnostními a preferenční cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku. Toto zpracování nám znemožníte nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.
  • poskytovatel služby Maretingminer – společnost Marketing Miner s.r.o., sídlem Chelčického 95/15, České Budějovice, 370 00, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.

Dále bychom chtěli zmínit:

S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
CookieConsent Technická My 365 dní Ukládá souhlas se zpracováním cookies
sid Funkční My 29 dní Zachovává stav uživatele při požadavcích stránky
IDE Marketingová My 1 rok Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli
test–cookie Marketingová My Session Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies
fr Marketingová My, Facebook 3 měsíce Využívá FB pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase
ads/ga-audiences Marketingová My, Google Session Využívá Google Ads pro zacílení reklam
collect Marketingová My Session Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu
PREF Marketingová My, Google 8 měsíců Registruje unikátní Google ID kvůli zachování statistik o YouTube videích
VISITOR_INFO01_LIVE Marketingová My, Google 179 dní Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube
YSC Marketingová My, Google Session Registruje unikátní ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédl
Ads/user-lists/# Marketingová Google Session Google
Sklik Marketingová My, Seznam 10 dní Využívá Seznam a.s. pro zacílení reklam
Zboží Marketingová My, Seznam Persistent Využívá Seznam a.s. pro zacílení reklam
ga Statistická My, Google 50 měsíců Využívá Google Analytics pro sbírání informací
_gid Statistické Google 50 měsíců Využívá Google Analytics pro sbírání informací
gat Statistické Google 50 měsíců Využívá Google Analytics pro sbírání informací
r/collect Marketingové DoubleClick Session Neklasifikované
ads/ga-audiences Marketingové Google Session Využívá Google Adwords pro zacílení reklam
collect Marketingové Google Analytics Session Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu