Certifikáty: Co znamenají a proč nás mají zajímat?

Fairtrade květiny - co to vlastně znamená? Pěstitel splňuje kritéria v oblasti ekologicky šetrné výroby, s ohledem na sociální a pracovní podmínky.

Co jsou Fair Trade květiny?

Často se na Florea dočtete o tom, že nabízíme "férové květiny" certifikovaných pěstitelů. Co ale jednotlivé zemědělské certifikáty znamenají a jak se získávají? Rozhodli jsme se vám jednotlivé certifikáty přiblížit, abyste o našich růžích věděli zase o trochu víc.

Fair Trade

Certifikát Fairtrade je důkazem toho, že pěstitel splňuje kritéria v oblasti ekologicky šetrné výroby, s ohledem na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců třetího světa. Tzn. spravedlivě dělí zisk mezi zaměstnance, výrobce, dovozce a prodejce.

Tento typ certifikace se od ostatních výrazně liší.

 

Každý Fairtrade pěstitel získá tzv. desetiprocentní prémii z každého prodaného kusu nesoucí fairtrade označení.

 

Tato částka pak putuje na jeho členské konto pro sociální projekty, které řídí nezávislá komise.

Z tohoto konta pak pěstitel platí nadstandardní péči svým zaměstnancům (např. očkování, firemní nemocnice atd.) nebo staví firemní školky a družiny.

 

EHPEA Code of Practice

Organizace EHPEA usiluje o sociálně a environmentálně odpovědné výrobní metody. Svým členům poskytuje veškeré potřebné informace formou školení, trenérů a individuálních konzultací, díky nimž jsou si zemědělci jistější během zavádění a využívání nových metod v praxi.

V rámci členství mají pěstitelé na výběr ze tří certifikátů: EHPEA Gold, EHPEA Silver a EHPEA Bronze. Každý z nich symbolizuje různou míru angažovanosti v organizaci a informuje spotřebitele o zavedených metodách.

Organizace EHPEA má i velkou podporu ze strany Etiopského státu. I ve většině zahraničních supermarketech najdete pouze květiny nesoucí toto označení.

 

G.A.P

G.A.P. je zkratkou pro Good Agricultural Practice, volně přeloženo jako správná zemědělská praxe, kterou zajišťuje celosvětová organizace Global G.A.P.

Je to soubor již existujících norem, které přehledně sloučili přední evropské obchodní firmy.

Standardy zahrnují požadavky na bezpečnost potravin, ochranu práce, ochranu zvířat a životního prostředí.

Společnou vizí je bezpečné a udržitelné zemědělství po celém světě.

Global G.A.P. poskytuje zájemcům potřebné programy a nástroje, díky nimž mohou těchto cílů dosáhnout.

Co to znamená v praxi? Učí zemědělce například to, jak si vyrobit vlastní kompost z biologického odpadu, nebo jak lze sbírat a recyklovat dešťovou vodu k zalévání rostlin. Výrazně tak sníží plýtvání přírodními zdroji a ušetří přírodu jako takovou.

 

Fair Flowers Fair Plants

Další významný certifikát, který je snad už povinností každého současného zemědělce. Fair Flower Fair Plants si zaslouží ti pěstitelé, kteří  splňují nejvyšší nároky týkající se životního prostředí a personálu z hlediska pracovních podmínek, hygieny a bezpečnosti práce. FFP není ale jen certifikát, je to také štítek s unikátním kódem, díky němuž lze snadno dohledat původ rostliny i metodu pěstování a spoustu dalších užitečných informací.

MPS-SQ

Jedná se o mezinárodní kodex chování.

Vztahuje se na zemědělské produkty a umožňuje pěstitelům prokázat, že jejich výrobky jsou pěstovány za dobrých pracovních podmínek.

Certifikát MPS-SQ je založen na všeobecné deklaraci lidských práv a kodexu chování.

To znamená, že zaměstnanci farem jsou dostatečně proškoleni na svou práci a jsou seznámeni i s případnými riziky, dále že jim byla zajištěna dostačující zdravotní péče a interní školení BOZP a první pomoci.

MPS-ABC

Není to jen certifikát, ale unikátní světový standart, který funguje jako měřítko k prokazování do jaké míry jsou zemědělské metody šetrné k životnímu prostředí. Označení se dělí na tři úrovně, MPS-A, MPS-B a MPS-C, a právě MPS-A je nejhodnotnější. Znamená, že firma je šetrná k životnímu prostředí jak to vůbec jen možné. Držitelé tohoto certifikátu jsou nejvíce transparentní  pro spotřebitele a zároveň z hlediska marketingu patří mezi nejzajímavější.

Mezi certifikované pěstitele, jejichž růže můžete nakoupit na Florea patří například společnosti Van den Berg Roses,  Fransen Roses , Nice2Get, Sian, Afriflora, Holla Roses, Timaflor, Ayana, Akina a mnoho dalších.