Ochrana osobních údajů

Jsme skupina Florea:

  • Florea Holland s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ 027 77 606, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 223416;
  • Florea Logistics s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 095 17 243, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33748;
  • Floreana s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 096 50 415, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339701

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o vašem nákupu. V případě, že květiny necháváte doručovat jiné osobě, budeme zpracovávat osobní údaje pro doručení.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali zboží vám nebo obdarované osobě. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zadáváte osobní údaje obdarovaných osob, je potřeba mít na paměti jejich ochranu soukromí a takové jednání musí být vždy v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Ověření recenzí

Pokud jste u nás nakoupili a zanechali recenzi, můžeme v systému (je-li to možné) ověřit, že jste opravdu náš zákazník a recenze se vztahuje k reálně zakoupeným produktům a službám.

Z jakého důvodu?
Předpisy na ochranu spotřebitele (zejména zákon o ochraně spotřebitele) vyžadují, abychom v případě, že recenzi komunikujeme jako autentickou (od našeho zákazníka), takovou recenzi přiměřeným způsobem ověřili.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu, po kterou máme recenzi v našich marketingových materiálech/na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete, abychom s recenzí dále pracovali, ozvěte se. Recenzi smažeme.

D. Newslettery a SMS (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: obchod@florea.cz nebo tel. č. + 420 723 350 000.

E. Monitorování hovoru na naší zákaznické lince

Pokud nám voláte za účelem zákaznické podpory na naši zákaznickou linku, hovor monitorujeme.

Z jakého důvodu?
Abychom zaznamenali, jak a s čím vám můžeme vyjít vstříc, případně uchovali komunikaci o tom, na čem jsme se domluvili a podle toho mohli navázat následující kroky v týmu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 1 měsíce, pokud obsahem záznamu nebudou informace, které musíme uchovat delší dobu pro splnění právních povinností nebo pro obranu, uplatnění či ochranu našich práv - v takto individuálních případech uchováváme nahrávku po dobu nezbytně nutnou.


Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Kontaktujte nás případně na e-mailové adrese obchod@florea.cz nebo na tel. č. + 420 723 350 000.

F. Zaslání životopisu

Pokud reagujete na naši otevřenou pracovní pozici a zasíláte nám životopis pro výběrové řízení, zpracováváme osobní údaje z tohoto životopisu a vaše kontaktní údaje pro účely výběrového řízení.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a spolupráci.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Do ukončení výběrového řízení. Po jeho ukončení budeme osobní údaje dále zpracovávat pouze pokud se s vámi domluvíme na další spolupráci nebo nám k tomu dáte souhlas.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

Pokud pro platbu využijete službu Twisto, vaše osobní údaje zpracovává poskytovatel této služby, společnost Twisto payments a.s. v souladu s jejich podmínkami. Více informací najdete tady.

III. Uživatelský účet a Floreář

Pokud jste se registrovali do našeho uživatelského účtu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný.

Pro zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich objednávkách na našem e-shopu a osobní údaje, které vyplníte k vašemu profilu, tedy jméno, příjmení a doručovací adresy.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány.

Pokud v účtu využijete službu Floreář, budeme na základě vašeho souhlasu uchovávat významné události z vašeho blízkého okolí (narozeniny, svátky, výročí apod.). Na základě vaší volby v nastavení vám potom pošleme notifikaci (SMS zprávou, e-mailem) nebo vás kontaktujeme telefonicky a na významný den vás upozorníme.

IV. Opakované platby

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, uložíme údaje z vaší platební karty, abyste příště mohli platit na jeden klik. Platební údaje uložíme na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Pokud si to přejete, uložíme jméno a příjmení, číslo, CVV kód, vydavatele a expirační údaje vaší karty.

Údaje budou uložené po dobu využívání našich služeb a nejdéle 24 měsíců od poslední platby, případně do doby expirace karty či odvolání souhlasu (změny nastavení).

Možnost opakovaných plateb vám umožňujeme díky provozovateli platební brány GoPay. Tato platební brána s vašimi údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, pro smazání údajů využijte online nastavení nebo nás kontaktujte na obchod@florea.cz.

V. Další služby

A. Nahrávání osobních videopřání

Pokud využijete službu nahrávání videovzkazů, budou se zpracovávat vaše údaje - zachycený obsah - který přiřadíme k zakoupené kytici, aby se dostal k vámi obdarované osobě.

Na základě jakého právního důvodu?
Na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Ten je zcela na vás. Bez tohoto souhlasu bychom nemohli nahrávku a doručení videovzkazu vámi určené osobě realizovat. Využití služby ale samozřejmě necháváme na vašem uvážení.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu realizace služby a dodání kytice a vzkazu obdarované osobě.

Služba je poskytovaná společností veri.to s.r.o., IČO 03957314, v souladu s jejími podmínkami zpracování osobních údajů, které najdete tady. Společnost je jako poskytovatel služby samostatným správcem osobních údajů.

B. Drive-in stream

Nově nabízíme možnost vyzvednout si květiny v našem drive-in kiosku.

Abyste nemuseli dlouho čekat, nabízíme kamerový přenos přímo z místa – můžete si tedy zkontrolovat aktuální stav a květinu se vyzvednout v nejlepší možný okamžik.

Kamery jsou bez záznamu. Záběry držíme maximálně vzdáleně, obličeje a další osobní údaje zcela anonymizujeme.

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese obchod@florea.cz   nebo zavolejte na tel. č. 723 350 000.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.