723 350 000 Celý týden 8 - 21 hod. Sobota 8 - 20 hod.
Doprava zdarma
pro objednávky
nad 1 180 Kč
Košík 0 Kč 0
MENU

Ochrana osobních údajů

A tohle není žádná legrace (to fakt ne)

Svěřujte nám jména, adresy a telefony vaše i vašich blízkých a my je střežíme jako oko v hlavě. Je to naše obchodní tajemství a nikomu to samozřejmě neposkytneme. Bez těchto údajů bychom Vás nemohli informovat o zpracování či doručení vaší objednávky a někdy bychom ani nevěděli, kam ji doručit a komu volat, když je potřeba něco upřesnit.

Nejsme žádní rozsílači newsletterů. Emaily posíláme jen, pokud se blíží nějaký významný svátek a je fajn vám o tom dát vědět. A když o tyto informace nemáte zájem, prostě se odhlásíte. 

Na našich stránkách používáme cookies, protože nás zajímá, o co máte zájem a na čem máme ještě zapracovat. Vysvětlení, jak to funguje naleznete zde. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče můžete jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat.

Teď  trochu suchého právnického slohu:

Přístup na stránky www.florea.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou bezpečně uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob či zveřejněna.  Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a potvrzením objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány společností Florea Holland s.r.o, Roháčova 145, Praha 3 130 00, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. 

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@florea.cz, telefonicky na lince 723 350 000 nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Florea Holland, s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ i nařízení, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065894.

Aktualizováno 20.5.2018

Rádi Vám poradíme obchod@florea.cz +420 723 350 000