Květomluva - emoce beze slov

Co je to květomluva a jaká je její historie?

 

KvětomluvaJazyk květin patří mezi nejkrásnější a nejvoňavější jazyky světa. Mluvit jím můžete i vy a to všude tam, kde byste třeba jen těžko hledali slova a přitom byste rádi projevili své pocity jako je láska, vděk, spokojenost nebo třeba poděkování za přátelství. Květiny, ten právem opěvovaný zázrak přírody mluví svým druhem i barvou a jejich řeč je dokonalá.

Květomluva, rovněž zvaná floriografie v sobě zahrnuje romantiku dávných časů, kdy byly květiny významným komunikačním prostředkem v milostných či přátelských vztazích. Tehdy dívky doprovázely gardedámy, které je střežily, a květiny tak pomáhaly zamilovaným vyjadřovat jejich pocity, aniž by přitom porušily přísné mravní zásady.

Květinová symbolika prostupuje již po celá staletí folklórem, Biblí, malířstvím, literaturou, heraldikou i každodenním životem.

Kdy začaly květiny výrazně a jasně promlouvat?

KvětomluvaDlouhou dobu se krásnými květy romanticky vyjadřovaly city pouze na Východě, ale později si tyto tajné vzkazy začali posílat přátelé a zamilovaní také v západní části světa - zejména květiny, ale rovněž trávy, bylinky, větvičky stromů a ovoce. Z květomluvy, latinsky zvané lingua flora, se stal komplexní jazyk. Každá květina měla konkrétní význam, a to podle druhu, barvy a místa.

Květiny na klopě, voničky a kytice vysílaly jasné signály. Člověk jimi mohl projevit přízeň, odmítnout nápadníka, vyjádřit obdiv, přátelství, smutek nebo zklamání. Bylo tak možné sdělit sebemenší emoci, kterou dávalo najevo přesné umístění.

Konkrétní význam měl také úhel květiny, ať už byla ve vlasech, na klopě či živůtku. Kytice se stužkou ovinutou doleva prozrazovala něco o dárci, zatímco stužka obtočená doprava znamenala, že se význam květin vztahuje na příjemce. Obráceně umístěný stonek značil opačný význam. Odstraněním trnů člověk říkal „Vše, v co můžeme doufat", otrhané lístky pak „Vše, čeho se můžeme bát".

 

Cesta květomluvy a kdo za to může?

 

KvětomluvaNa počátku 18. století pronikla manželka britského velvyslance v Konstantinopoli lady Mary Wortley Montagu do sultánova harému a odhalila tureckou tajnou řeč květin.

Selam, jak se nazývala tichá a přesto velmi výmluvná řeč květin, tak otevřel dveře do tajemného a rafinovaně svůdného světa.

Ženy v harémech si pro svou kratochvíli a mnohdy omezenou možnost jiné komunikace s vnějším světem vymyslely chytrý způsob, jak sdělit svá přání a pocity pomocí květin.

Lady Montagu do své vlasti podávala zprávy o tomto úžasném objevu ve svých „Dopisech z Orientu" slovy: „Není barvy, není květiny, není plevele, není ovoce, traviny, péra, které by nemělo veršíku“.

Svým nálezem vzbudila ve všech anglických společenských kruzích vášnivé nadšení. Květomluva si dobývala rychle své místo, a to nejen v Evropě. Tato vášeň se propagovala především ve Francii, kde byla vydána kniha s názvem „Řeč květin“. O téměř 20 let později byla přeložena do angličtiny a dosáhla nevídaného úspěchu. Tento titul byl ovšem považován za velmi opovážlivý, protože některé popisy působily až příliš skandálně. Z tohoto důvodu musel být pro překlad do anglické verze počet osmi set květin redukován. Říká se, že z úcty ke královně. 

Květomluva

Některé významy se nám dnes mohou zdát zvláštní, ale nesmíme zapomínat, že vycházejí z původních zdrojů v jiných jazycích (zejména francouzštiny), kde jejich názvy znamenaly něco naprosto jiného. Kromě toho si puritánští angličtí překladatelé upravovali erotické názvy - například milostnou vášeň změnili na slušnější oddanost aj.

Řeč květin přetrvává, ačkoliv lidé si její spletitost a hodnotu často vůbec neuvědomují. Výroky a city, které lze vyjádřit květinami, jsou přesto aktuální i celá staletí poté, co byly sepsány.

Ať už darujete nebo sami obdržíte květiny, které by ve vás měly vyvolat nepříliš kladnou emoci, nezříkejte se jich. Květiny dělají radost i bez zamýšleného cíle určení květomluvy a to je na nich to nejkrásnější.