Podpořte s námi Tulipánový měsíc pro Amelie, z.s.

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již pátým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají. Ale nejen to! Dává nám všem možnost seznámit se blíže s konkrétními příběhy a aktivně se zapojit do pomoci a to nejen finančně.

Vyrovnat se s těžkou nemocí, přehodnotit priority i životní plány, smířit s nemocí nejen sebe, ale také rodinu a hlavně nepřestat bojovat. Na člověka, který se potýká s onkologickým onemocněním je toho najednou více než dost. Kde hledat pomoc a podporu? Nezisková organizace Amelie, z.s. je tu pro ty, kteří se přímo i nepřímo potkávají s onkologickým onemocněním.

Jak? Nabízí jim ucelený program psychosociální pomoci pro dospělé onkologicky nemocné a jejich blízké. Díky Amelii vzniká řada krásných a důležitých projektů a aktivit od individuálních konzultací, přes arteterapie a tréninky paměti, až po Tulipánový měsíc.

Stejně jako každý rok připadá Tulipánový měsíc na březen, během kterého pořádá Amelie, z.s. řadu akcí na podporu a osvětu v oblasti onkologie. A co je ještě lepší: můžete se sami zapojit a pomoci ať už finančně, nebo jako dobrovolník na akcích v rámci Tulipánového měsíce. Florea se také rozhodla tuto krásnou myšlenku podpořit a zviditelnit prostřednictvím Benefiční kytice.

Už teď máte možnost u nás zakoupit nádherné fialové tulipány Candy Prince a udělat tak radost nejen sobě, nebo svým blízkým, ale hlavně Amelii. Té totiž věnujeme 30 % z vybrané částky na další rozvoj a zkvalitňování bezplatné psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Nabídka tulipánů se bude neustále měnit. Které z nich jsou zapojeny do projektu poznáte podle loga Amelie, z.s.