Soutěž 1 200 růží s Florea

Jsme společnost Florea Holland s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ 027 77 606, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 223416 a zajišťujeme vám prodej a rozvoz květin prostřednictvím www.florea.cz.

V období od 2.11. 2021 do 23.12.2021 pro vás vypisujeme soutěž, ve které můžete vyhrát 1 200 našich růží.

I. O co soutěžíme?

O dvanáctkrát 100 růží Red Naomi. Součástí výhry je i nahrání osobního vzkazu obdarované osobě a doručení.

II. Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá od 2.11.2021 do 23.12.2021 do 12:00 hod. na území České republiky. 

III. Jak se do soutěže zapojit?

 1. Založte si účet v našem Floreáři (najdete ho na www.florea.cz/florear) nebo si už založený účet otevřete.
 2. Do Floreáře si přidejte své kontakty.
 3. Založte v soutěžním období u jakéhokoliv vašeho kontaktu novou událost. Například svátek, narozeniny, výročí apod.
 4. Každá jednotlivá nově založená událost ve vašem Floreáři – pokud byla přidaná v době pořádání soutěže a nebyla odstraněna – automaticky spadá do slosování.

IV. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže. 
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže.
 3. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo které jednají v rozporu s pravidly soutěže, dobrými mravy nebo právními předpisy, nebudou do soutěže zařazeny, případně budou dodatečně ze soutěže vyloučeny. 
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje možnost vyloučit účastníka soutěže i v případě, že má důvodné podezření, že účastník jedná v rozporu s dobrými mravy, těmito podmínkami nebo právními předpisy. 
 5. Každý účastník může mít pro zařazení do soutěže jen jeden uživatelský účet (Floreář). Pokud jich bude mít ta samá osoba více, zařadíme do slosování události jen z jednoho účtu, podle naší volby.

V. Výběr výherce

 1. Vyhodnocení soutěže (splnění podmínek) a losování výherce provede pořadatel.
 2. Výherce se losuje jeden.
 3. Výherce získává možnost dvanáctkrát obdarovat své blízké stovkou růží.
 4. Výherce kontaktujeme prostřednictvím e-mailu a telefonního čísla nejpozději do 3 dnů od losování dne 23.12.2021 a uvedeme ho na našich webových stránkách www.florea.cz a sociálních sítích.
 5. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudeme nijak vyrozumívat.
 6. V případě, že výhru nebude možné předat, propadá výhra pořadateli akce, případně pořadatel může rozhodnout o jejím dalším využití.

VI. Předání výhry

 1. Pokud jste vyhráli, kontaktujeme vás a domluvíme se na předání kytic vámi určeným osobám.
 2. Výherní kytice budeme doručovat v průběhu roku 2022 – každý kalendářní měsíc doručíme jednu kytici sta růží osobě, kterou výherce určí. Doručení ale musí být na území České republiky, jinak daná kytice (část výhry) propadá.
 3. Na výhru není právní nárok.
 4. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s využitím výhry nebo související s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní potřebujeme některé vaše osobní údaje.
 2. Tyto údaje můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nemůžeme zařadit do soutěže a předat výhru. Souhlas vyjadřujete zapojením do soutěže. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, budeme vám nadále poskytovat naše služby, ale ze soutěže a případného předání výhry, vás budeme muset vyloučit.
 3. Zpracováváme údaje, které jsou nutné pro zapojení do soutěže a předání výhry: vaše jméno, informace o založení události ve Floreáři, v případě výhry také vaše kontaktní údaje a údaje pro doručení výherních kytic.
 4. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherce 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění našich povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění našich zákonných povinností (zejména účetních a daňových).
 5. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese obchod@florea.cz, telefonicky na lince 723 35 00 00 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud.
 6. Více informací o zpracování osobních údajů najdete na www.florea.cz/ochrana-osobnich-udaju.

VIII. Závěrem

 1. Vyhrazujeme si právo na změnu soutěžních podmínek. Jakákoliv případná změna bude vyhlášena na našem webu.
 2. V případě rozporu mezi pravidly soutěže na propagačních materiálech a textem těchto pravidel platí znění těchto pravidel. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech anebo v jiných marketingových kanálech je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže. 
 3. Originál pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.florea.cz.  

V Praze, dne 2.11.2021